Z dziobem trzmielojada
Ba?ka?skie wiatry
Pilna pro?ba

U?ytkownicy Online

NaszÄ… witrynÄ™ przeglÄ…da teraz 14 goĹ›ci 
Lines of Bielawa Email
Wpisany przez jaco   

Lines in BielawaLines of Bielawa Second Edition 8/9.08.2009. Na te trzy noce i dwa dni czeka?o bardzo du?o osób, a na pewno bardzo du?o ludzi o tym mówi?o i pisa?o na ró?nego rodzaju spotkaniach przy piwku i portalach internetowych. W ko?cu nasta?y te upragnione dni i noce. Ka?dy nie móg? si? doczeka? startu imprezy a organizatorzy tylko zagryzali wargi czy wszystko jest dopi?te czy uda si? czy o czym? nie zapomnieli?my. No ale co mia?o si? sta? to ju? si? stanie.

Czas rozpocz?? imprez?/zawody/festiwal/zabaw? i s?owami - "Lines of Bielawa 2 uwa?am za rozpocz?te." Burmistrz Bielawy rozpocz?? drug? edycj? zawodów Lines Of Bielawa. Teraz tylko pozosta?o wspiera? zajawk? która t?tni?a z zawodników i wszystkich zebranych.

I tak da?o si? odczu? chodz?c dooko?a placu skateparku fotografuj?c zebrane osoby czu?em ?e wszyscy wspieraj? si? czy to oklaskami czy to u?miechem. Ca?e zawody wspiera? swoim g?osem poprzez mikrofon Maciek Heczko. Mog? si? przyzna? ?e gdy by nie On to ta impreza nie mia?a by tego czego? poniewa? Maciek nakr?ca? publiczno??, podkr?ca? startuj?cych, pogania? dj-a po prostu by? dusz? imprezy i wiedzia? co powiedzie? ?eby by?o jeszcze lepiej.

 

 

W wielkim skrócie Lines of Bielawa przebiega?a nast?puj?co:

- 7 wrze?nia to przyjazdy osób na pole namiotowe, rozk?adanie namiotów i wieczorem a raczej noc? zapisy na pole namiotowe.

- 8 wrze?nia to od 11 zapisy na zawody od 13 galeria fotograficzna a od 14 zawody. Po dwóch turach eliminacji do których zapisa?o si? 60 osób do pó?fina?u przesz?o 20 osób. Wieczorem nast?pi?y spotkania pogaw?dki, ogniskowanie, piwkowanie i to na co czeka? ka?dy czyli muzyka na ?ywo w wykonaniu Stefana i jego grupy b?bniarzy. O pó?nocy wyszed? spontan BestTrick sponsorowany przez firm? Bolid Skateboards.

-9 wrze?nia to pó?fina?y, fina?, best trick i Doomsday longest ollie. Po wszystkim nasta?a wolna jazda i powolne zbieranie si? do domów oraz sprz?tanie w galerii fotograficznej.

- 10 wrze?nia to rozbiórka pola namiotowego, kolejne osoby zawija?y swoje baga?e i jecha?y do domu.To tyle, zako?cz? ju? bo mo?na by pisa?, pisa? a i tak nie uda si? odda? tego co tam jest i jak wygl?da Czysta Zajawka Lines of Bielawa. Pozdrawiam i zapraszam za rok, je?li tylko b?dziesz mog?/mog?a przyje?d?aj jeste? mile widziana/widziany.

Lines of Bielawa 2009 :: TELEWIZJA SUDECKA Lines of Bielawa 2009 :: Skeatborading festiwal

Pozdrawiam i zapraszam za rok, je?li tylko b?dziesz mog?/mog?a przyje?d?aj jeste? mile widziana/widziany.
Zapraszamy do obejrzenia galerii. Wi?cej zdj?? oraz zdj?cia fotografów z galerii która odby?a w szkole na moim blogu.

Jacek "JACO" Harasimiuk

Zmieniony: Ĺšroda, 17 Marzec 2010 08:49