Z dziobem trzmielojada
Ba?ka?skie wiatry
Pilna pro?ba

U?ytkownicy Online

Naszą witrynę przegląda teraz 69 gości 
Skatch - Trailer #4 Email
Wpisany przez Administrator   

Siemanderko. 27pa?dziernika2009 rano otworzy?em oczy ispojrza?em przez okno atam, no w?a?nie co tam mog?o by?. S?o?ce?? Nie!! Sucho?? Nie!! Nojapier..niki toru?skie, dlaczego wci?? jest tak, ?e jak sobie zaplanujesz dzie? to pada ijest mokro. No nic, d?ugo nie my?l?c poinformowa?em Bo?ka, ?e planuje podjecha? do nich na najlepszy skatepark po tej stronie Polski, tj.do ?widnika. Tylko jaka jest pogoda w?widniku?? A tu s?owa: Mokro. Ale my?l? ?e na 12-13 wyschnie ima ju? nie pada?.

Zmieniony: Poniedziałek, 15 Marzec 2010 11:16
Więcej…
 
Punishment jaco on Tour - Projekt SKATCH Email
Wpisany przez jaco   

Witam zebranych przy monitorze. 24wrze?nia wyjecha?em do Anglii aby zg??bia? tematyk? deskorolki. Wczasie pobytu na wyspach b?d? je?dzi? po tamtejszych miejscwkach oraz bowlach. Ca?y wyjazd b?dzie sklejony wfilm/skate-reporta? ina pewno wrzucony na Zaplecze Kultury. Oprcz tego, ?e b?d? tam wsensie deskorolkowym, to tak?e b?d? wsensie odwiedzin mojego przyjaciela Hofiego. Jest to osoba, ktra spowodowa?a, ?e zacz??em profesjonalnie je?dzi? na desce, izktra stworzyli?my team/familie/zajawk?/sposb na ?ycie czyli PUNISHMENT.

Zmieniony: Wtorek, 16 Marzec 2010 23:29
Więcej…
 
Wrzesie? - Skatch Day Email
Wpisany przez jaco   

Skatch [ska:cz] Day 15.09.2009to by? dzie?, ktry mia? wsobie zajawk?. Odczuwa si? takie dni iteraz nie by?o inaczej. Pieni?dz by? na tygodniowej wycieczce wBieszczadach wi?c mo?na powiedzie?, ?e potrzebowa? tego dnia aby rozrusza? si? apoza tym mia? nowe dni wi?c trzeba by?o je rozje?dzi?. Jako miejsce spotkania uzgodnili?my drog? na miasteczku Politechniki Lubelskiej. Tam jaco, koyot ipieni?dz rozpocz?li rozgrzewk?, kilka flipkw, kilka pooljamw, buty zosta?y rozgrzane iruszyli?my na wallride. Tutaj naszym oczom ukaza? si? pieni?dz ta?cz?cy po ?cianach.

Zmieniony: Wtorek, 16 Marzec 2010 23:29
Więcej…
 
Marzec - Pocz?tki Email
Wpisany przez S?awek J?wik   

30 marca 2009 rok n.e

Niedziela, 05 kwietnia 2009 - kolejny dzie? zdj?ciowy projektu "SKATCH". Wszystko zale?y od pogody, ktr? sprawdzi?em - opady 0 mm. Tak?e mam nadziej?, ?e pogodynka si? nie myli i b?dzie bezdeszczowo. Tym razem pozostajemy w Lublinie . Jaco ju? g?wkuje gdzie by tu poje?dzi? iposkaka?, etc. A ja ju? nie mog? doczeka? si? niedzieli - pe?na zajawka, a? tatua?e mi rozpiera.

Zmieniony: Poniedziałek, 15 Marzec 2010 11:35
Więcej…
 
Kwiecie? - Drugi trailer Email
Wpisany przez S?awek J?wik   

26 kwietnia 2009 rokn.e.

Uffff -nareszcie uda?o mi si? zasi??? przed kompa. I ju? mwi? - dzie? zdj?ciowy nr 4 zosta? przeprowadzonywczoraj tzn. 25 kwietnia br. n.e. w Lublinie. Uda?o nam si? zaliczy? tylko skatespot pod AVE i teren MOSIRu. Dlaczego?? A dlatego, ?e znowu po?egnali?my dwie deseczki (niech spoczywaj? w spokoju). By?y to deseczki Czokiego i Pieni?dza, no ale Pieni?dza deseczka odesz?a tak jak ka?da deseczka chcia?aby odej??, tj. po spektakularnym skoku widocznym na zdj?ciu. Najwa?niejsze, ?e deseczki pozwoli?y ch?opakom wykona? par? rzeczy, ktre b?dziemy mogli ogl?da? i ogl?da? w przysz?o?ci. 5 dzie? zdj?ciowy planujemy na 2maja br. n.e. w Lubartowie - odwiedzimy Czokiego.

Zmieniony: Poniedziałek, 15 Marzec 2010 11:32
Więcej…
 
Maj - Trzecia ods?ona Email
Wpisany przez S?awek J?wik   

23maja 2009 rokn.e.

Przera?ony faktem, i? kolejne nagrywki mog? by? przeprowadzone dopiero na pocz?tku czerwca postanowi?em zaj?c si? materia?em zdobytym 15 maja 2009 roku n.e. izmontowa? zniegokolejny trailer NIEzale?nej produkcji Franky4Fingers oraz Puni5hment. Zapraszamy na oko?o2minutowy seansik.

Zmieniony: Poniedziałek, 15 Marzec 2010 11:40
Więcej…
 
Czerwiec Email
Wpisany przez S?awek J?wik   

28czerwca 2009 rok n.e.

"Kolejny dzie?...kto wie...mo?e jutro?" hehe niez?e jutro. Tak naprawd? to 10 dni potem. Tak, w?a?nie dzi? nast?pi? ten dzie?, jednak?e nie wiem czy zaliczy? go jako kolejny dzie? zdj?ciowy do Naszej NIEprodukcji. Dlaczego...?A dlatego, ?e dzi? zbierali?my z Jacemmateria? do teledysku pewnej grupy punkrockowej (teledysk produkcji zespo?u 45), ktra nied?ugo pojawi si? na stronie ZAPLECZE-KULTURY. Nagrali?my pare rzeczy, ktre znajd? si? w NIEprodukcji (tak zdecydowali?my). Tak?e to by? 6 i 1/2 dnia zdj?ciowego a sidmy dzie? zdj?ciowy nadal przed nami.

Zmieniony: Poniedziałek, 15 Marzec 2010 11:42
Więcej…
 
Sierpie? Email
Wpisany przez S?awek J?wik   

21 sierpnia 2009 rokn.e.

(sms do Pieni?dza) - Siemka jak praktyki mijaj?? Trzeba by si? ustawi? na nagrywki bo mam kamerk? ju?. Pozdrawiam.
(sms do Jaco) -
jestem ju? po praktykach mog? i?? na desk?.
(sms do Pieni?dza) -
o to spoxik. Mia?em i?? na desk? powczwa? si? ale skoro masz zajawk? to mo?e wezm? kamer? i co? nagramy. Tylko gdzie??
(sms do Jaco) -
to mo?e saski i PKO.
(sms do Pieni?dza)
- okey to o 16.30 w saskim.
(sms do jaco) -
okey b?d?.

Zmieniony: Poniedziałek, 15 Marzec 2010 11:45
Więcej…