Z dziobem trzmielojada
Ba?ka?skie wiatry
Pilna pro?ba

U?ytkownicy Online

Naszą witrynę przegląda teraz 52 gości 
Nasze nowoczesne zabawki Email
Wpisany przez Jurata   

Wy??czenia pr?du zdarza?y si? zawsze. Bardzo wa?nym przedmiotem zapami?tanym przeze mnie wnajwcze?niejszym dzieci?stwie by?a lampa naftowa. Pami?tam, ?e zapala?o si? j?, kiedy na dwie trzy godziny wy??czono ?wiat?o.

Teraz bez pr?du nie potrafimy normalnie funkcjonowa?. S? okolice gdzie nie ma kuchenek gazowych tylko elektryczne, bez pr?du hydrofor nie poci?gnie te? wody. Nie wspominam ju? okomputerze, telewizorze, pralce, zmywarce, lodwce, ?adowaniu komrekitp.

Wczoraj wnocy dowiedzia?am si?, ?e wy??czono pr?d na terenie gdzie jest mj letni domek. Wiadomo?? pochodzi?a od firmy ochroniarskiej. Dzisiaj wybrali?my si? tam razem zs?siadami. Icosi?okaza?o? Pr?du nie ma ju? ponad trzydzie?ci godzin inikt nie wie co b?dzie dalej.

Nie wy??czy?am alarmu i nie wesz?am na w?asny teren. Nie zebra?am grzybw i jagd, nie zostawi?am w domku rzeczy, ktre przywioz?am. Ba?am si?, ?e alarm mo?e mi nie zaskoczy? przy opuszczaniu domku. Straci?am tylko ca?y dzie?. A co zyska?am? Chyba tylko potwierdzenie faktu jak bardzo cz?owiek jest zale?ny od swoich wynalazkw. Przez ca?e tysi?clecia homo sapiens nie zna? pr?du i jako? mu to nie przeszkadza?o.

A teraz? Teraz brak pr?du to katastrofa, uniemo?liwiaj?ca normalne funkcjonowanie. Jeste?my okropnie uzale?nieni od swoich nowoczesnych zabawek. Bez nich nie potrafimy ju? ?y?, a mo?e tak si? nam tylko wydaje.

25.VII.2009r.

Tekst pochodzi z mojego bloga AlternatywnyBlog JBS.

Zmieniony: Wtorek, 08 Wrzesień 2009 21:03