Z dziobem trzmielojada
Ba?ka?skie wiatry
Pilna pro?ba

U?ytkownicy Online

Naszą witrynę przegląda teraz 37 gości 
Marzec - Pocz?tki Email
Wpisany przez S?awek Jó?wik   

30 marca 2009 rok n.e

Niedziela, 05 kwietnia 2009 - kolejny dzie? zdj?ciowy projektu "SKATCH". Wszystko zale?y od pogody, któr? sprawdzi?em - opady 0 mm. Tak?e mam nadziej?, ?e pogodynka si? nie myli i b?dzie bezdeszczowo. Tym razem pozostajemy w Lublinie . Jaco ju? g?ówkuje gdzie by tu poje?dzi? i poskaka?, etc. A ja ju? nie mog? doczeka? si? niedzieli - pe?na zajawka, a? tatua?e mi rozpiera.

28 marca 2009 rok n.e

Ju? jest. Pierwszy z wielu mini zwiastunów niezale?nej produkcji pod tytu?em "SKATCH". Wszystko by?o by o wiele wcze?niej, gdyby nie problemy techniczne jakie napotka?em po drodze.

Ps.: Mam g??boko w powa?aniu ten ca?y WMG.

22 marca 2009 rok n.e

No i zacz??o si?!!!.
Tak, tak. Dok?adnie 22 marca 2009 rozpocz??y si? oficjalne zdj?cia do niezale?nej produkcji pod tytu?em "
SKATCH". W tym celu wyruszyli?my do Che?ma tzn. my, czyli Jacek JACO Harasimiuk, Bartek KOYOT Denis i S?awek  F4F Jó?wik. Pogoda by?a... no nie da si? ukry?, wiosny nie by?o, ale wcale nam to nie przeszkadza?o. Mieli?my ciep?e ciuchy i zajawk?. W mi?dzy czasie do??czy? do nas miejscowy mega wymiatacz Patryk STACHO Stachel, który zaprowadzi? nas na star?, zapomnian?, betonow? ramp?.

Zmieniony: Poniedziałek, 15 Marzec 2010 11:35