Z dziobem trzmielojada
Ba?ka?skie wiatry
Pilna pro?ba

U?ytkownicy Online

NaszÄ… witrynÄ™ przeglÄ…da teraz 28 goĹ›ci 
Kwiecie? - Drugi trailer Email
Wpisany przez S?awek Jó?wik   

26 kwietnia 2009 rok n.e.

Uffff - nareszcie uda?o mi si? zasi??? przed kompa. I ju? mówi? - dzie? zdj?ciowy nr 4 zosta? przeprowadzony wczoraj tzn. 25 kwietnia br. n.e. w Lublinie. Uda?o nam si? zaliczy? tylko skatespot pod AVE i teren MOSIRu. Dlaczego?? A dlatego, ?e znowu po?egnali?my dwie deseczki (niech spoczywaj? w spokoju). By?y to deseczki Czokiego i Pieni?dza, no ale Pieni?dza deseczka odesz?a tak jak ka?da deseczka chcia?aby odej??, tj. po spektakularnym skoku widocznym na zdj?ciu. Najwa?niejsze, ?e deseczki pozwoli?y ch?opakom wykona? par? rzeczy, które b?dziemy mogli ogl?da? i ogl?da? w przysz?o?ci. 5 dzie? zdj?ciowy planujemy na 2 maja br. n.e. w Lubartowie - odwiedzimy Czokiego.

23 kwietnia 2009 rok n.e.

4 dzie? zdj?ciowy - wst?pna ustawka na 25 kwietnia 2009. Jeszcze nie wiadomo gdzie i z kim, ale 25 kwietnia na pewno hehe. Damy zna? jutro pó?nym popo?udniem. Jedno jest pewne - Jaco nie da z siebie 100%.

19 kwietnia 2009 rok n.e

By? tylko jeden dzie? zdj?ciowy. W dniu 17 kwietnia br. odwiedzili?my Elizówk?. Jaco mia? swój dzie?, ale niestety nie do ko?ca. Pod koniec zdj?? dozna? kontuzji - skr?cenie z lekkim zwichni?ciem stawu w du?ym paluchu lewej stopy. Tak?e troch? lipa.

15 kwietnia 2009 rok n.e

Pi?tek, 17 kwietnia 2009 - dzie? zdj?ciowy nr 3 (tak przynajmniej z Jacem planujemy). W tym celu wyje?d?amy z Lublina do oddalonej na mas? drogi Elizówki, hehe. Tak, tak Jaco poje?dzi po Gie?dzie Rolno Samochodowej. A potem, w sobot? 18 kwietnia 2009 - dzie? zdj?ciowy nr 4 (oby pogoda da?a przyzwolenie) znowu w Lublinie.

09 kwietnia 2009 rok n.e

Prosz? bardzo, ?wi?t jeszcze nie ma a trailer jest. Nast?pna zapowied? tego co przygotowuj? dla Was F4F i P5M. Ma?? zak?ska przed wielkim obiadem na wiosn? 2010

Zapraszam do obej?enia

06 kwietnia 2009 rok n.e

Jak pisa?em, tak zrobili?my. Pogodynka nie myli?a si?, upa? straszny, z czo?a skóra schodzi ale tyle o mnie. Niedziela, 05 kwietnia 2009 – drugi dzie? zdj?ciowy projektu "SKATCH". OOOOOhoho by?o wielu – chwila niech zlicz? – okij ju?. By? Jacek JACO, Dawid CZOKI, Adrian Durski, KOYOT, Kuba PUSZEK, PIENI?DZ, GUMI?, KUHCIO_chyba nikogo nie pomin??em? Odwiedzili?my takie miejsca jak Plac Litewski, Park Saski i w ogóle Kosmos na koniec. Odesz?y dwie deseczki – niech spoczywaj? w spokoju . Dodatkowo kilka efektownych upadków - na szcz??cie poza drobnymi otarciami i st?uczeniami nikomu nic si? nie sta?o. Masa! Ch?opaki poszaleli – pe?na zajawka. Kolejny dzie? zdj?ciowy pewnie po ?wi?tach, ale zapewniam, ?e kolejny SKATCH trailer jeszcze przed.

Zmieniony: Poniedziałek, 15 Marzec 2010 11:32