Z dziobem trzmielojada
Ba?ka?skie wiatry
Pilna pro?ba

U?ytkownicy Online

Naszą witrynę przegląda teraz 58 gości 
Maj - Trzecia ods?ona Email
Wpisany przez S?awek Jó?wik   

23 maja 2009 rok n.e.

Przera?ony faktem, i? kolejne nagrywki mog? by? przeprowadzone dopiero na pocz?tku czerwca postanowi?em zaj?c si? materia?em zdobytym 15 maja 2009 roku n.e. i zmontowa? z niego kolejny trailer NIEzale?nej produkcji Franky4Fingers oraz Puni5hment. Zapraszamy na oko?o 2 minutowy seansik.

17 maja 2009 rok n.e.

15 maja 2009 roku n.e.(pi?tek) wraz z naszym nowym koleg? "Ryb?" przeprowadzili?my pi?ty dzie? zdj?ciowy. Pozostali?my w Lublinie. Nowy kolega sprawuje si? wy?mienicie - dostarczy? wiele rado?ci i nowych do?wiadcze?. Wg wst?pnych ustale? z Jacem najbli?sza nagrywka szykuje si? dopiero pod koniec maja lub na pocz?tku czerwca.
Je?eli nast?pi? jakie? zmiany, niezw?ocznie o nich poinformujemy.

12 maja 2009 rok n.e.

Yah!! Dzi? nast?pi?a rewolucja. Mamy RYBIE OKO. Nasz Projekt wchodzi w nowy wymiar. Rewelacja. Dla mnie bomba.

11 maja 2009 rok n.e.

A ju? my?la?em, ?e wszystko b?dzie w porz?dku. Lipsztik - 5 dzie? zdj?ciowy nie wypali?, nie da?em rady wyrwa? si? ze ?widnika. ?eby tego by?o ma?o, to Jaco odnowi? sobie kontuzj? i dodatkowo skr?ci? kolano szalej?c na Zako?czeniu Sezonu Deskorolkowego. Jak widzicie ca?y czas przeciwno?ci losu mamy, ale spoko, spoko, przed nami jeszcze wiele dni, nocy, weekendów i miesi?cy, aby zdoby? cenny materia?.

07 maja 2009 rok n.e.

Ju? nied?ugo 5 dzie? zdj?ciowy. Wst?pne ustalenia: 1. pozostajemy w Lublinie; 2. nagrywamy w niedziele tj. 10 maja br. n.e. Jaco zbiera ekipe i obmy?la plan dzia?ania tzn. gdzie by tu poje?dzi?? A ja ju? ?aduje baterie i przygotowuje si? do nagrywek niezmiernie.

04 maja 2009 rok n.e.

Wyjazd do Lubartowa nie powiód? si?, ale 3 maja br. n.e. Jaco, Kuhcio i Koyot zrobili sobie ma?y CHILLout na skatespocie zamkowym.

Zmieniony: Poniedziałek, 15 Marzec 2010 11:40