Z dziobem trzmielojada
Ba?ka?skie wiatry
Pilna pro?ba

U?ytkownicy Online

Naszą witrynę przegląda teraz 33 gości 
Czerwiec Email
Wpisany przez S?awek Jó?wik   

28 czerwca 2009 rok n.e.

"Kolejny dzie?...kto wie...mo?e jutro?" hehe niez?e jutro. Tak naprawd? to 10 dni potem. Tak, w?a?nie dzi? nast?pi? ten dzie?, jednak?e nie wiem czy zaliczy? go jako kolejny dzie? zdj?ciowy do Naszej NIEprodukcji. Dlaczego...?A dlatego, ?e dzi? zbierali?my z Jacem materia? do teledysku pewnej grupy punkrockowej (teledysk produkcji zespo?u 45), która nied?ugo pojawi si? na stronie ZAPLECZE-KULTURY. Nagrali?my pare rzeczy, które znajd? si? w NIEprodukcji (tak zdecydowali?my). Tak?e to by? 6 i 1/2 dnia zdj?ciowego a siódmy dzie? zdj?ciowy nadal przed nami.

18 czerwca 2009 rok n.e.

To, czego nie uda?o nam si? dokona? 16 czerwca wykonali?my dzisiaj. Kolejny dzie? zdj?ciowy zaliczony. Przed nami ju? szcz??liwa siódemka, mam nadzieje (siedem ?ycze? Rademenesa). Odesz?a kolejna deseczka - niech spoczywa w spokoju. By?y upadki i zawodowe wyczyny. hehe Jaco wykona? DOWNHILL na nowym olimpie i zako?czony? go efektownym klinem. Kolejny dzie?...kto wie... mo?e jutro?

15 czerwca 2009 rok n.e.

Ju? jeste?my. Po ma?ym zastoju, ale jeste?my i dalej dzia?amy. W dniu 13 czerwca b.r. próbowali?my...powtarzam próbowali?my przeprowadzi? szósty dzie? zdj?ciowy do NIEzale?nej produkcji "SKATCH" jednak?e pogoda wygra?a. Jest troch? materia?u, który uda?o nam si? nagra?, ale...powiedzmy, ?e by? to dzie? zdj?ciowy nr 5 i pó?. Materia? jest spox, ale zbyt ma?o. Nic to...walczymy dalej i ju? wst?pnie ustalono i? w dniu 16 czerwca 2009 roku odb?dzie si? dzie? zdj?ciowy nr sze??, oczywi?cie je?eli ta ponura Pani nam pozwoli.

Zmieniony: Poniedziałek, 15 Marzec 2010 11:42