Z dziobem trzmielojada
Ba?ka?skie wiatry
Pilna pro?ba

U?ytkownicy Online

NaszÄ… witrynÄ™ przeglÄ…da teraz 3 goĹ›ci 
Pie?? Syreny dla Ksi?cia Email
Wpisany przez Jurata   

Pie?? Syreny dla Ksi?cia (w nawi?zaniu do Ma?ej Syrenki Andersena)

Kto? nasz? histori? ju? stre?ci?.
Chc? zmieni? tre?? jego powie?ci,
Bo przyja?? – to dla mnie za ma?o!

Chc? by? mnie pokocha? gor?co,
By wiatr w?tpliwo?ci postr?ca?,
By? wzi?? moj? dusz? i cia?o!

Chc? Ciebie na Ziemi jednego.
Nie pytaj mnie nigdy dlaczego…
By? sztorm i to wszystko si? sta?o…


By? sztorm… grom uderzy? mnie nagle
Wietrze pomó?, zadmij, prosz? w me ?agle
Nie pozwól, by mnie serce bola?o!

Z?a wied?ma los wzi??a w swe szpony…
I g?os mój jest na zawsze stracony,
Nie mog? powiedzie? ni s?owa.

Wi?c si?d? przed mym komputerem,
Napisz? wyznania premier?…
I jednak Ci? dojdzie ma mowa

***

Ambicja uczucia przes?ania.
Rzecz trudna jest do opisania,
A jednak spróbuj?, mój Mi?y.

Wci?? boj? si? – zrani? mnie mo?esz.
I b?dzie mi wtedy najgorzej
Gdy strac? nadziej? i si?y.

Wi?c klucz? i myl? sygna?y,
Cho? dla mnie stanowisz ?wiat ca?y
Ja czekam od Ciebie na has?o!

Gdy dasz je – mój odzew dostaniesz
I wszystko mo?liwym si? stanie,
I b?dzie ju? pi?knie i jasno!

Ty jednak prowadzisz gr? jak??.
Daj bardziej wyra?ne mi znaki,
Bo cierpi? bez Ciebie i gin?.

Przyjd?, przytul i powiedz dwa s?owa,
A era rozpocznie si? nowa
Na wieczno??… a nie na godzin?.

Ambicja nam wszystko przes?ania,
Ja jednak spróbuj? wyznania -
Dwa s?owa Ci powiem, ?e czekam

Dwa s?owa – to czasem tak wiele,
S?owami si? z Tob? podziel?,
A Ty przyjd? … ju? d?u?ej nie zwlekaj!

Jurata Bogna Serafi?ska - Czerwiec 2009r.

{comments}

Zmieniony: Środa, 26 Sierpień 2009 18:52