Z dziobem trzmielojada
Ba?ka?skie wiatry
Pilna pro?ba

U?ytkownicy Online

NaszÄ… witrynÄ™ przeglÄ…da teraz 49 goĹ›ci 
Pie?? Syreny dla Ksi?cia Email
Wpisany przez Jurata   

Pie?? Syreny dla Ksi?cia (w nawi?zaniu do Ma?ej Syrenki Andersena)

Kto? nasz? histori? ju? stre?ci?.
Chc? zmieni? tre?? jego powie?ci,
Bo przyja?? – to dla mnie za ma?o!

Chc? by? mnie pokocha? gor?co,
By wiatr w?tpliwo?ci postr?ca?,
By? wzi?? moj? dusz? i cia?o!

Chc? Ciebie na Ziemi jednego.
Nie pytaj mnie nigdy dlaczego…
By? sztorm i to wszystko si? sta?o…


By? sztorm… grom uderzy? mnie nagle
Wietrze pomó?, zadmij, prosz? w me ?agle
Nie pozwól, by mnie serce bola?o!

Z?a wied?ma los wzi??a w swe szpony…
I g?os mój jest na zawsze stracony,
Nie mog? powiedzie? ni s?owa.

Wi?c si?d? przed mym komputerem,
Napisz? wyznania premier?…
I jednak Ci? dojdzie ma mowa

***

Ambicja uczucia przes?ania.
Rzecz trudna jest do opisania,
A jednak spróbuj?, mój Mi?y.

Wci?? boj? si? – zrani? mnie mo?esz.
I b?dzie mi wtedy najgorzej
Gdy strac? nadziej? i si?y.

Wi?c klucz? i myl? sygna?y,
Cho? dla mnie stanowisz ?wiat ca?y
Ja czekam od Ciebie na has?o!

Gdy dasz je – mój odzew dostaniesz
I wszystko mo?liwym si? stanie,
I b?dzie ju? pi?knie i jasno!

Ty jednak prowadzisz gr? jak??.
Daj bardziej wyra?ne mi znaki,
Bo cierpi? bez Ciebie i gin?.

Przyjd?, przytul i powiedz dwa s?owa,
A era rozpocznie si? nowa
Na wieczno??… a nie na godzin?.

Ambicja nam wszystko przes?ania,
Ja jednak spróbuj? wyznania -
Dwa s?owa Ci powiem, ?e czekam

Dwa s?owa – to czasem tak wiele,
S?owami si? z Tob? podziel?,
A Ty przyjd? … ju? d?u?ej nie zwlekaj!

Jurata Bogna Serafi?ska - Czerwiec 2009r.

{comments}

Zmieniony: Środa, 26 Sierpień 2009 18:52