Z dziobem trzmielojada
Ba?ka?skie wiatry
Pilna pro?ba

U?ytkownicy Online

NaszÄ… witrynÄ™ przeglÄ…da teraz 89 goĹ›ci 
Jurata Bogna Serafi?ska - wiersze Email
Wpisany przez Jurata   
Mamy okazj? go?ci? naprawd? niezwyk?? osob?. Jurata Bogna Serafi?ska jest cz?onkiem Zwi?zku Literatów Polskich i Stowarzyszenia Autorów Polskich, zast?pc? Redaktora Naczelnego Serwisu „Wolno?? bez granic”, redaktorem Dzia?u „Australia z oddali” w polonijnym ”Przegl?dzie Australijskim”, korespondentem polonijnego dwutygodnika „Gwiazda Polarna” (USA) a tak?e sta?ym wspó?pracownikiem Redakcji Kwartalnika Literackiego „Migotania Przeja?nienia”, Portalu ZLP „Literaci Eu”, Magazynu „swiatPL.com”, Serwisu Literackiego „Knowacz” i Miesi?cznika „Kocie Sprawy”.Wspó?pracuje z Grup? Literack? Si? Powietrznych i z Zespo?em muzycznym „VERTTEX” z New Yorku. Bra?a równie? udzia? w programie TV Patio - Prawo czy pi???, Resocjalizacja twórcza - wszystkich ch?tnych dowiedzie? si? wi?cej na ten temat zapraszamy do lektury tekstu "Bratnicka 10", który znajdziecie w naszym serwisie. Prowadzi swój blog. Pisze wiersze, piosenki, pastora?ki opowiadania, powie?ci, eseje, recenzje, felietony publicystyczne oraz bajki dla dzieci, przeprowadza wywiady, oraz wchodzi w sk?ad Jury konkursów literackich.

Wyda?a m.in.:

·          „Królowa nocy”, „Pe?nia lata”, „A? znajd?” wiersze, wyd. nak?. w?asnym 2005,

·         „G?ód” opowiadania, wyd. „Komo-Graf” O?arów Mazowiecki 2005,

·         Poemat o don Dogu i pi?knej Kotce” wiersze dla dzieci, wyd. Instytut Wydawniczy „?wiadectwo” Bydgoszcz 2006,

·         „Uczony Kot i psia parada” wiersze dla dzieci, wyd. „DSP Book Publishing” USA 2007,

·         „Orbita ?wiat?a” powie??, wyd. „DSP Book Publishing” USA 2007,

·         „Behemoty” wiersze, wyd. Oficyna Wydawnicza „Ston2” Kielce 2008,

·         „Orbita ?wiat?a” powie??, wyd. II poszerzone, Ston2. Kielce 2009.

Zmieniony: Poniedziałek, 15 Marzec 2010 13:57