Kadry ?widnika Email
Ocena użytkowników: / 0
SłabyŚwietny 
Wpisany przez Marcin ?uczak   

autor: Pawe? Kasperek Projekt "Kadry ?widnika", ktrego pomys?odawc? jest Pawe? Kasperek po dwchmiesi?cach przygotowa? polegaj?cych na zbieraniu projektw oraz pozwole?wkracza w faz? realizacji.O pomy?le pisali?my ju? w jednym z lipcowych artyku?w.Po uzyskaniu zgody Zarz?du WsplnotyMieszkaniowej przy ulicy 3 Maja w?widniku pozosta?o tylko zakasa? r?kawy isprawi? aby pomys? nabra? materialnej formy. Pierwszy rysunek powstanieju? 5 wrze?nia w bramie budynku ??cz?cej ulic? 3Maja z Placem Konstytucji.Zaplecze Kultury postara si? przygotowa? filmow? relacj? z tego wydarzenia.

Tematem, ktry jako pierwszy zostanie utrwalony na ?cianach miejskichbudynkw jest "?widnicki Lipiec". Autorem muralu jest Pawe? Kaseperek a samprojekt oraz jego wizualizacje przygotowa? Grzegorz Cel.Prace Paw?amieli?my ju? okazje publikowa? na ?amach Zaplecza Kultury. Na realizacj? czekaj? ju? kolejne grafiki. S?ynne "?widnickie spacery", okres stanu wojennego, budowa ko?cio?a w ?widniku, Radio Solidarno?? ?widnik czy bombardowanie lotniska. Wszystkie te wydarzenia widziane oczami ?widnickiej m?odzie?y maj? szans? zaistnie? na murach osiedli.

 


Koordynatorem ca?ego projektu jest Grzegorz Cel, dzi?ki ktrego wysi?kom izaanga?owaniu ca?e przedsi?wzi?cie jest bliskie realizacji. Wszystkich ch?tnych chc?cych wesprze? organizatorw w ich dzia?aniach prosimy o kontakt.

Zmieniony: Piątek, 28 Styczeń 2011 11:12