Projekt "Kadry ?widnika" Email
Wpisany przez Administrator   
autor: GantuProjekt ma na celu upi?kszenie przestrzeni miejskiej. Przybli?enie mieszka?com miasta wa?nych dla?widnika wydarze?. Ukaznie historii oczami ludzi m?odych, aktywnych. Chodzi tu mi?dzy innymi os?ynne ju? "?widnickie spacery", okresy strajkw czy te? bombardowanie lotniska. Form? przekazu ma by? grafittizaprojektowane przez m?odych artystw zwi?zanych z miastem. Pozwoli to trafi? z przes?aniem nietylko do ludzi, ktrzy mieli okazje prze?ywa? te wydarzania osobi?cie ale tak?e do tychwszystkich, ktrym historia ?widnika jest mniej znana. Projekty takie, rozrzucone po ca?ym mie?ciemog? te? sta? si? pewnego rodzaju atrakcja turystyczn?. Wiadomo?ci? z przesz?o?ci przedstawion? wnowoczesny i ?atwy dla wsp?czesnego odbiorcy sposb. Mog? zmusza? do pyta? i motywowa? do lepszegopoznania mieszka?cw, samego miasta i jego historii. Pomys?odawc? projektu jest Pawe? Kasperek. Jednak mamy nadziej?, ?e pomys? przyci?gnie rwnie? innych twrcw grafiki ze ?widnika.

Miejsce
- Miejsca, ktre chcielibysmy wykorzastac do projektu to przede wszystkim stare, pomazane sprayami?ciany ?widickich osiedli igara?y. Pozwoli to mi?dzy innymi na pozbycie si? szpec?cych krajobrazmiasta, zdemolowanych elewacji budynkw. Chcemy aby sztuka wysz?a do odbiorcy, by?a z nami w drodze do szko?y, sklepu lub pracy. Oto przyk?adowa wizualizacja projektu, zdj?cia zrobione by?y na ulicy 3 Maja.


Czas
- Projekt mo?e by? rozciagni?ty w czasie a obrazy moga powsta? cyklicznie w miar? uzyskiwaniapozwole? i funduszy na realizacje. Liczmy na to, ?e pomys? spodoba si? mieszka?com ?widnika. Zarwno tym m?odszym, nie znaj?cym dobrze historii swojego miasta jak i starszym, ktrzy z pewno?ci? b?d? pami?ta? miejsca i wydarzenia przedstawione w projektach.

Zmieniony: Piątek, 28 Styczeń 2011 11:12