Z dziobem trzmielojada
Ba?ka?skie wiatry
Pilna pro?ba

U?ytkownicy Online

Naszą witrynę przegląda teraz 40 gości 
Poezja graficzna Email
Ocena użytkowników: / 2
SłabyŚwietny 
Wpisany przez Klaudia Rogowicz   
Ten gatunek powsta? jako po??czenie filozofii new age, spirytyzmu, sztuki naskalnej i prehistorycznej. Wiersz graficzny to nie tylko obraz ale ite? konkretna tre??, ktr? niesie ze sob?, patrz?c na obraz, s?owa same nasuwaj? si? nam na my?l, obraz ten p?ynie zduszy, nie zumys?u, dzi?ki czemu widz-czytelnik, ma lepsz? mo?liwo?? rozwoju siebie iotwarcia si? na ?wiat poprzez sztuk?, ktra zbli?a go do sedna, do samego ?rdla sztuki, dlatego te? rysunki maj? charakter zbli?ony do piktogramw, do ?rd?a sztuki. Utwory odawnych postaciach zbli?aj? nas do nich, czujemy si? dzi?ki nim jedno?ci? ztymi osobami oraz my?lami iczynami, ktre po sobie zostawi?y. Dzi?ki tym utworom stajemy si? lud?mi, ktrych duchowo?? wznosi si? wgr?, ktrzy s? wznakomitych stosunkach ze ?wiatem przesz?ym itera?niejszym imog? z ?atwo?ci? patrze? w przysz?o??.

Jak czyta? taki utwr?
Zapoznajemy si? najpierw z tytu?em utworu, nast?pniewpatruj?c si? w rysunek wchodzimy w reakcj? znim, ??czymy si? duchowo z tre?ci?, a potemdokonujemy interpretacji, ktra mo?e przybra? s?owa wiersza.
Klaudia Rogowicz. Ma 23 lata, pisze wiersze, poematy, epigramaty, dramaty, opowiadania, jest autork? 2ksi??ek (tomik poetycki ?ycie do wynaj?cia izbir dramatw Bia?e Miasto) ilicznych e-bookw, jej wiersze by?y t?umaczone na s?owe?ski i?otewski, publikowa?a wwielu magazynach literackich iprasie polonijnej. Jest autork? spektaklu "Bia?e Miasto" wystawionego wroku 2009 w OK-u wB?dzinie. Oprcz tego ?piewa irysuje ( ale nie wiersze :) ). Interesuje j? historia Polski iEuropy (g?wnie W?gier, Szwecji, Czech i Ba?kanw) w XVI, XVII i XIX w. , spirytyzm, new age, sztuka, muzyka, astronomia oraz inne kultury ireligie. Lubi tworzy? r?ne projekty artystyczne.
Zmieniony: Czwartek, 03 Czerwiec 2010 10:15