Z dziobem trzmielojada
Ba?ka?skie wiatry
Pilna pro?ba

U?ytkownicy Online

Nasz膮 witryn臋 przegl膮da teraz 62 go艣ci 
Email
Wpisany przez Administrator   

Uniwersytet Marii Curie Sk?odowskiej nakr?ci? sw骿 LipDub. Spytacie o co chodzi? Ju? t?umacz?. Oto przepis: uczelnia, kilkuset student體, kamera, podk?ad muzyczny oraz scenografia, na kt髍? sk?adaj? si? wn?trza budynk體 uniwersyteckich. Jeszcze jedna bardzo wa?na zasada, wszystko ma zosta? nakr?cone jednym d?ugim uj?ciem co powoduje, ?e sprawa wcale nie wygl?da tak ?atwo.

Ale zacznijmy od pocz?tku. LipDub zapocz?tkowa? tw髍ca serwisu vimeo Jackob Lodwick, kt髍y w roku 2006 nagra? kr髏ki filmik ze swoim pod?piewywaniem, pod?o?y? oryginaln? ?cie?k? d?wi?kow? i tak powsta? pierwszy LipDub. St?d ju? krok do studenckiej odmiany tej zabawy czyli do University LipDub. Pomys? szybko przypad? do gustu studentom.Na oficjalnej stronie projektu LipDub爖najdziecie mi?dzy innymi filmy z Portugalii, Szwecji, Kanady, Indii, Hiszpanii, Brazylii, Francji jak r體nie? z Polski.

LipDub Uniwersytetu Marii Curie Sk?odowskiej to ponad 200 os骲 i oko?o 5 godzin zdj??. Studenci wylewali z siebie si骴me poty, a co najwa?niejsze dobrze si? bawili co z pewno?ci? b?dzie wida? podczas premiery, kt髍a odb?dzie si? w ?rod? 12 maja 2010 roku podczas przerwy mi?dzy koncertami odbywaj?cymi si? w zwi?zku z Kozienaliami 2010. W tym samy dniu film pojawi si? te? w serwisie YouTube. Tymczasem zapraszam na film, kt髍y nakr?ci? dla nas specjalny wys?annik Zaplecza Kultury.

 

Zmieniony: Pi膮tek, 07 Maj 2010 22:01