Z dziobem trzmielojada
Ba?ka?skie wiatry
Pilna pro?ba

U?ytkownicy Online

NaszÄ… witrynÄ™ przeglÄ…da teraz 23 goĹ›ci 
Email
Ocena uĹĽytkownikĂłw: / 6
SĹ‚abyĹšwietny 
Wpisany przez Jurata   

Jaki? czas temu pisa?am troch? na temat roku 2012. W Magazynie ”?wiatpl” 15 marca br. by? opublikowany mój esej .p.t. „Tajemnica liczby dwana?cie – Proroctwo Oriona”.  

Okazuje si?, ze s? nowe badania dotycz?ce tego tematu. Wczoraj zadzwoni?a do mnie przyjació?ka i powiedzia?a, ?e powinnam koniecznie kupi? kwietniowy miesi?cznik p.t. „Czwarty wymiar”.

Dzi?kuj? Ci, Przyjació?ko! Kupi?am, przejrza?am i … jest bomba!

Ta bomba to wywiad Ilony S?ojewskiej z dr hab. Andreasem Futsem, wspó?pracownikiem Instytutu Geodezji i Geoinformacji Technicznego Uniwersytetu w Berlinie. Z tego co mówi dr Andreas Futs na temat wyników bada? przeprowadzonych nad Kodeksem Drezde?skim* wynika, ?e zarówno koniec cywilizacji Majów jak i koniec ich kalendarza trzeba przesun?? do przodu o 208 lat.

Pikanterii ca?ej sprawie dodaje fakt, ze dr Andreas Fuls nie pracowa? nad fenomenem roku 2.012, ale szuka? odpowiedzi na pytanie jakiego rodzaju badania gwiazd prowadzili Majowie w obserwatorium astronomicznym w Chichen Hiza. Niejako przy okazji odkry? luk? czasow? wielko?ci 208 lat.

Dr Fuls nazwa?  skromnie to odkrycie (w wywiadzie z Ilon? S?ojewsk?) efektem ubocznym swojej pracy.  

Co z tego wynika dla nas? Otó? sprawa zasadnicza. Je?li wyniki bada? dr Futsa zostan? potwierdzone – mo?emy przesta? si? zastanawia? czy i co stanie si? w roku 2012. Mo?emy porzuci? ponur? wizj? zapowiadaj?c?, tak? czy inn? ale jednak, zag?ad? naszej cywilizacji maj?c? nast?pi? oko?o 21 grudnia roku 2.012.

Mo?emy nie rozmy?la?  wi?cej nad tym, ?e by? mo?e ludzko?ci zosta?y ju? tylko dwa lata istnienia.

Ca?y k?opot zostanie przeniesiony w czasie na rok 2.220. My?l?, ?e to niema?o.  Mo?emy teraz ?mia?o planowa? nasz? przysz?o??, nie tylko na dwa najbli?sze lata.  
 
---

Kodeks Drezde?ski – dokument Majów, który powsta? w latach 1200-1250 i jest prawdopodobnie kopi? r?kopisu dokumentu z V-IX w. Zawiera bogate informacje i tabele astronomiczne. Jest przechowywany w Bibliotece Drezde?skiej.
 
Jurata Bogna Serafi?ska

Warszawa 19.III.2010r.

Zmieniony: Sobota, 20 Marzec 2010 16:32