Z dziobem trzmielojada
Ba?ka?skie wiatry
Pilna pro?ba

U?ytkownicy Online

Naszą witrynę przegląda teraz 43 gości 
Sonet ?wi?teczny Email
Wpisany przez Jurata   
Dzie? ?wi?teczny ju? chmur? nadci?ga ?niegow?,
Chmur? wielk? i ci??k?, barwy mlecznobia?ej.
Ziemia czeka na gwiezdny puch, ktry jest dla niej,
Aby w swej ?nie?nej szacie mie? wygl?d krlowej.
P?yn? chmury ?niegowe, bia?o, uroczy?cie,
P?yn? tak ju? od wiekw, w przed?wi?tecznym zmroku.
P?yn?, a my czekamy a? nadejdzie pora.
Sp?yn?? nastrj od?wi?tny z ?yczeniami w li?cie.
Jako? ja?niej i cieplej i milej jest wok?,
I nie chcemy pami?ta? smutku, co by? wczoraj.
Czas ?wi?teczny nadchodzi rodzinnie, z kol?d?.
S? najbli?si, op?atek, u?ciski, ?yczenia.
Jak co roku, w tradycji tej nic si? nie zmienia,
A za rok przecie? tak?e w grudniu b?d? ?wi?ta.
Jest choinka zielona, kartki i prezenty,
Bia?y obrus na stole i potraw dwana?cie
Dodatkowe nakrycie te? postawi? trzeba.
Idzie czas, ktry jest nam najdro?szy i ?wi?ty
Gdy zaja?nieje Gwiazda symbol, co nie ga?nie
To znak, by do Wieczerzy zasi??? przyszed? z Nieba.
Jurata Bogna Serafi?ska
Zmieniony: Czwartek, 24 Grudzień 2009 09:01