Z dziobem trzmielojada
Ba?ka?skie wiatry
Pilna pro?ba

U?ytkownicy Online

Naszą witrynę przegląda teraz 41 gości 
Zapach Jab?ek czyli j?zyk zapomniany Email
Wpisany przez Jurata   

Czasami zupe?nie nieznane osoby przysy?aj? do mnie teksty i prosz? o ocen?. Znajduj? mnie najcz??ciej za po?rednictwem ktrego? z portali spo?eczno?ciowych.

W?a?nie teraz czytam wiersze pewnego m?odego poety. Nie mog? poda? jego nazwiska, poniewa? nie zdecydowa? si? on jeszcze na publikacje. Napisa?, ?e nie jest gotw.

Czytam Wiersze tworz? w?asny, niepowtarzalny klimat, maj? swoj? melodi? Czuj? zapach jab?ek, smak chmur, p?d wiatru, s?ysz? szept jask?ek, zbli?am si? do motyla skrywaj?cego tajemnice. Tajemnica wszystkiego, nadrz?dny sens? O tym te? pisze poeta.

kiedy nie umia?em jeszcze mwi?
pod okno przylatywa?y ptaki
rozmawia?y w znanym mi j?zyku
cho? imiona ich by?y tajemnic?

dzi? wiem ?e s? to jask?ki
rysuj?ce klucze wiolinowe w ogrodzie
a to o czym mwi?y wtedy
znikn??o w pierwszym moim s?owie

Tytu? wiersza J?zyk zapomniany b?dzie prawdopodobnie rwnie? tytu?em tomiku, przygotowywanego przez poet?, ktry zgodzi? si? na publikacj? tego fragmentu i na ujawnienie, ?e ma na imi? Dominik Piotr. ?ycz? m?odemu poecie wielkiej weny, wytrwa?o?ci i szcz??cia, bo wszystkie te czynniki b?d? mu niezmiernie potrzebne na drodze ktr? wybra?.2.XII.2009r.

Zmieniony: Czwartek, 03 Grudzień 2009 20:03