Z dziobem trzmielojada
Ba?ka?skie wiatry
Pilna pro?ba

U?ytkownicy Online

NaszÄ… witrynÄ™ przeglÄ…da teraz 69 goĹ›ci 
fuck the licence fees !!!! Email
Wpisany przez PoZa Tym Wszystk IM   

Zaczynam chamsko i ostro i dodatkowo w obcym j?zyku. Nie wiem czy jest sens w ogóle t?umaczy? tytu? tego teksu ale mo?e jednak warto: Piep....? op?aty za licencj?. Nie b?dzie to tekst namawiaj?cy do piractwa lub ?amania prawa. Ka?dy kto czyta ten tekst musi by? posiadaczem kilku licencji lub przynajmniej powinien nim by?!!! Nale?? do grona osób które posiadaj? licencj? na system operacyjny znanego monopolisty, którego nazw? zna ka?dy mieszkaniec tego globu. Od jakiego? czasu mia?em wyrzuty sumienia w zwi?zku z procederem w którym bra?em udzia?. Mianowicie w bezczelny i pernamentny  sposób pozbawiony jakichkolwiek skrupu?ów  krad?em oprogramowanie. Na pocieszenie mówi?em sobie, ?e nie jestem w tym odosobniony. Wiod?em sobie frywolne ?ycie ?migaj?c po interfejsach znanych firm robi?em filmiki animacje grafiki i inne przyjemne rzeczy. Trwa?o to latami do chwili kiedy postanowi?em zarobi? legalnie pieni?dze.

 
 
fuck the licence fees
 

 

Zmieniony: Czwartek, 12 Listopad 2009 20:41