Z dziobem trzmielojada
Ba?ka?skie wiatry
Pilna pro?ba

U?ytkownicy Online

Naszą witrynę przegląda teraz 35 gości 
Skatch - Trailer #4 Email
Wpisany przez Administrator   

Siemanderko. 27pa?dziernika2009 rano otworzy?em oczy ispojrza?em przez okno atam, no w?a?nie co tam mog?o by?. S?o?ce?? Nie!! Sucho?? Nie!! Nojapier..niki toru?skie, dlaczego wci?? jest tak, ?e jak sobie zaplanujesz dzie? to pada ijest mokro. No nic, d?ugo nie my?l?c poinformowa?em Bo?ka, ?e planuje podjecha? do nich na najlepszy skatepark po tej stronie Polski, tj.do ?widnika. Tylko jaka jest pogoda w?widniku?? A tu s?owa: Mokro. Ale my?l? ?e na 12-13 wyschnie ima ju? nie pada?.

Te s?owa o?wietli?y moja zajawke i ruszy?em z Koyotem do ?widnika. Tam ukaza? nam si? pe?en li?ci i mokry skatepark ale grna cz??? odkryta i przewiana wiaterkiem oraz wychodz?cym S?O?CEM, by?a sucha. To sprawi?o ?e w mojej krwi sporz?dzi?a si? mieszanka wybuchowa, ktra spowodowa?a ?e w ci?gu 3h jazdy pi?em tylko kilka ?ykw wody i cisn??em na desce jak nowo narodzony. Ten dzie? by? zarazem znakiem, ?e skatepark jest IDEALNY jak i znakiem, ?e jeszcze nie jestem stary. ?eby nie przed?u?a? poniewa? nie opisz? tego s?owa, my?l? ?e w przysz?o?ci uka?e si? krtki filmik, poniewa? Opalony S?awek, to jest F4F, kr?ci? nas jak ?migamy i radujemy si? jesienn? pogoda.

Pozdrawiam Stary jaco i jeszcze mo?e ...

Zmieniony: Poniedziałek, 15 Marzec 2010 11:16