Z dziobem trzmielojada
Ba?ka?skie wiatry
Pilna pro?ba

U?ytkownicy Online

Naszą witrynę przegląda teraz 80 gości 
Dziady, Zaduszki czy Halloween Email
Wpisany przez Jurata   

Powaga, smutek, wspomnienia,
Kwiaty i morze ?wiate?ek.
Od lat tu nic si? nie zmienia,
A lat up?yn??o wiele.

Trwa pami?? o tych, ktrych nie ma,
S? sprawy nie doko?czone
Wi?c my podejmiemy ten temat,
Do ich ksi?gi dodamy stron?.

Dzisiaj, kiedy wysz?am z domu, zobaczy?am na ulicy gromadk? nastolatkw w czapkach z rogami, nios?cych wydr??one dynie. To przysz?o?? naszego narodu przygotowywa?a si? do ?wi?towania Halloween. Mnie te obce, celtyckie zwyczaje nie zachwycaj?. Wol? nasze w?asne s?owia?skie tradycje. Szkoda, ze sta?y si? niemodne, nie trendy. No nic, moda rzecz przej?ciowa. S?owia?skie tradycje wrc? do nas kiedy? zapewne poprzez Ameryk?. Je?li tam stan? si? modne to na pewno i u nas.

Prawdopodobnie ma?o kto zdaje sobie spraw? z tego, ?e nawet nie?wiadomie kultywujemy jednak dawne zwyczaje. Na przyk?ad znicze jakie zapalamy na grobach naszych bliskich, wywodz? si? z dawnej s?owia?skiej tradycji, kiedy to rozpalano ogniska na rozstajach, aby duchy mog?y trafi? do domu i sp?dzi? noc w?rd swoich. Ogie? mia? rwnie? uniemo?liwi? wyj?cie na ?wiat upiorom. Wsp?czesnym odpowiednikiem Dziadw s? w pewnym sensie Zaduszki.

Dzisiejszy dzie? by? wyj?tkowo zimny. To spowodowa?o, ze odnotowa?am rwnie? pozytywn? rzecz zwi?zan? z obchodzeniem Halloween. Rogate czapki najwidoczniej przypad?y do gustu naszej m?odzie?y i uchroni?y dzisiaj wielu nastolatkw przed zazi?bieniem. Bo gdyby nie te rogi to zapewne nikt i nic nie sk?oni?o by ich do za?o?enia czapek.

Jurata Bogna Serafi?ska -31.X.2009r.Tekst AlternatywnyBlog JBS.

Zmieniony: Sobota, 31 Październik 2009 23:39