Z dziobem trzmielojada
Ba?ka?skie wiatry
Pilna pro?ba

U?ytkownicy Online

Naszą witrynę przegląda teraz 11 gości 
Punishment jaco on Tour - Projekt SKATCH Email
Wpisany przez jaco   

Witam zebranych przy monitorze. 24wrze?nia wyjecha?em do Anglii aby zg??bia? tematyk? deskorolki. Wczasie pobytu na wyspach b?d? je?dzi? po tamtejszych miejscwkach oraz bowlach. Ca?y wyjazd b?dzie sklejony wfilm/skate-reporta? ina pewno wrzucony na Zaplecze Kultury. Oprcz tego, ?e b?d? tam wsensie deskorolkowym, to tak?e b?d? wsensie odwiedzin mojego przyjaciela Hofiego. Jest to osoba, ktra spowodowa?a, ?e zacz??em profesjonalnie je?dzi? na desce, izktra stworzyli?my team/familie/zajawk?/sposb na ?ycie czyli PUNISHMENT.

Hofi mieszka tam ju? od roku ina razie nie zamierza wraca?w sumie dobrze, bo dzi?ki temu mog? wyjecha? wypi? piwko zNim ijego rodzin? azarazem poje?dzi? na desce. Jak mwi?em b?d? tam nagrywa? film Punishment 7 ale oprcz tego b?d? Hofiego selekcjonowa? do filmu SKATCH. Heheee nie no ?arcik. Ale na powa?nie, dam mu wi?kszy namiar na tematyk? ipomys? filmu jaki tworzymy ze S?awkiem F4F. Hofi ju? zapowiedzia?, ?e przyje?d?a do Polski wprzekroju miesi?cy czerwiec-sierpie? ina pewno gdy b?dzie, to nagra przejazdy do filmu amo?e id?u?szy klipik. Tak wi?c pozdrawiam wszystkich czytaj?cych ido zobaczenia po powrocie.

Niech zajawka dnia codziennego b?dzie z Wami.

Zmieniony: Wtorek, 16 Marzec 2010 23:29