Z dziobem trzmielojada
Ba?ka?skie wiatry
Pilna pro?ba

U?ytkownicy Online

Naszą witrynę przegląda teraz 88 gości 
Wrzesie? - Skatch Day Email
Wpisany przez jaco   

Skatch [ska:cz] Day 15.09.2009to by? dzie?, ktry mia? wsobie zajawk?. Odczuwa si? takie dni iteraz nie by?o inaczej. Pieni?dz by? na tygodniowej wycieczce wBieszczadach wi?c mo?na powiedzie?, ?e potrzebowa? tego dnia aby rozrusza? si? apoza tym mia? nowe dni wi?c trzeba by?o je rozje?dzi?. Jako miejsce spotkania uzgodnili?my drog? na miasteczku Politechniki Lubelskiej. Tam jaco, koyot ipieni?dz rozpocz?li rozgrzewk?, kilka flipkw, kilka pooljamw, buty zosta?y rozgrzane iruszyli?my na wallride. Tutaj naszym oczom ukaza? si? pieni?dz ta?cz?cy po ?cianach.

Podje?d?a? imkn?? po ?cianie. ZAAAAJAWKAAA. Po kolejnych wallrideach nastapi?y inne manewry, ktre zosta?y uwiecznione na ta?mie. Z wallridew poszli?my na skrzy?owanie lipowej iNarutowicza gdzie s? daszki trafo/elektryczne, idealne do zabawkowej jazdy imixowania trickami. Wskrcie je?li jeste? tam mo?esz powymy?la? r?ne kombinacje sekw.

Podsumowuj?c to by? kolejny dzie? Skatch nagrywek ktry pozostawi? po sobie du?o potu, duzo dobrej zabawy, du?o materia?u, du?o blu tj.zajawka na ca?ego.

Jedynym do?em dnia by?o/jest (nie licz?c blu barkw) to ?e nad?ama?em, p?k?a mi deska a24 wrze?nia jad? do Anglii mi?dzy innymi troch? poje?dzi?. Co za tym idzie mam do?a, ?e nie mog? teraz ?miga? na ca?ego na Kra?nickich zawodach.Na wyjazd musz? mie? nowa desk?, co zmniejsza moje fundusze zawarte wfuntach.

No nic nie mo?e by? zawsze kolorowo hewee. Do nast?pnych Skatch Dni.
SKATCH MAKES LIFE WORTH TO LIVE

Zmieniony: Wtorek, 16 Marzec 2010 23:29